Tietosuoja

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten Pop Media Oy käsittelee henkilötietoja. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä vallitsevaa lainsäädäntöä, sekä parhaita käytänteitä. Lisäksi pyrimme kertomaan läpinäkyvistä tietojenkäsittelytavoista sekä -käytänteistä.

Keräämme vain tarvittavan määrän henkilötietoja käsittelyn tarkoitukseen nähden. Mikäli tarkoitus henkilötietojen säilyttämiselle lakkaa, poistamme henkilötiedot kokonaisuudessaan lain määrittelemässä kohtuullisessa ajassa. Emme kerää henkilötietoja niiden keräämisen vuoksi, vaan aina laillisen käsittelyperusteen perusteella.

Tietoturvaloukkaukset

Olemme viipymättä yhteydessä viranomaisiin, mikäli havaitsemme tietoturvaloukkauksia jotka koskettavat meille luotettuja henkilötietoja. Noudatamme viranomaisten ohjeita ja parhaita käytänteitä mahdollisista loukkauksista tiedottamisessa ja ratkaisemisessa.

Tietosuojalausekkeen päivitykset

Tämä tietosuojalauseke on päivitetty viimeksi 14.5.2018. On mahdollista että tietosuojalausekkeeseen tehdään muutoksia, sitä mukaan kuin voimassa olevat lait sekä viranomaisten tulkinnat ja parhaat käytänteet muuttuvat. Kerromme aina tällä sivustolla koska tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty. Suosittelemme vierailemaan tällä sivulla säännöllisesti.

Ole yhteydessä

Tietosuojaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen

Pop Media Oy
Privacy@popmedia.fi
Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki